Page thumbnail

Zespół Regionalny „Sądeczanie”


Regionalny Zespół „Sądeczanie”, oprócz programów okolicznościowych, przedstawia ocalone od zapomnienia dawne obyczaje i obrazki z życia codziennego. Można tu wymienić: „Wesele lachowskie”, „Idą chłopcy Sądeczanie”, „Kumoszki”, „Słynie od Szącza piosnecka”, „Ni ma jak muzyka” czy słynne „Kiszenie kapusty”, „Wiecha”, „Hej kolęda, kolęda”. Kilka ostatnich lat pracy zespołu zaowocowało prezentacją wybranych polskich tańców narodowych, takich jak: polonez, mazur, kujawiak z oberkiem, krakowiak narodowy na scenach krajowych i zagranicznych. Zespół posiada w swoim repertuarze mozaikę tańców ukraińskich. Piękno stroju, żywiołowość i swoboda interpretacji u wykonawców, przy dużej rozpiętości wiekowej, pozwala w sposób artystycznie opracowany pokazać folklor Lachów sądeckich.

Aktualnie tańczą:
Andruszko Bogumiła, Baran Monika, Baran Tomasz, Bartkowska Barbara, Bożyk Stefan, Cabała Tadeusz, Danik Filip, Drożdż Patrycja, Dudczyk Teresa, Fyda Wojciech, Gądek Michał, Golonka Edyta, Gomułka Andrzej, Hasior Agnieszka, Hasior Joanna, Hasior Monika, Klimek Dorota, Kmiecik Monika, Korona Irena, Kostrzewa Paweł, Król Katarzyna, Lach Beata, Lach Jerzy, Legutko Karolina, Lizoń Wojciech, Lis Szczepan, Lisiecka Kamila, Matusik Sylwia, Michalik Mateusz, Michalik Paweł, Michalik Wiesława, Mróz Jakub, Mróz Joanna, Najduch Piotr, Pabisz Irena, Percz Wiktor, Pierzchała Halina, Płachta Wiesław, Popiela Anna, Popiela Krzysztof, Popiela Krystyna, Hejmej Marta, Smoleń Klaudia, Stach Andrzej, Stach Maria, Staszak Magdalena, Stec Michał, Szambelan Ewa, Szambelan Leszek, Szczurko Aleksander, Turewicz Andrzej, Turska Katarzyna, Urbański Piotr, Wojtarowicz Dariusz, Wojtarowicz Ireneusz, Wojtarowicz Sebastian, Wójcik Ala, Wójs Paweł, Zabłocka Grażyna, Zalewska Barbara, Zalewska Monika, Zieliński Grzegorz, Żurowska Natalia

Kierownik zespołu:
Irena Pabisz

Choreograf: 
Popiela Krystyna

Akompaniator:
Matusik Bogdan

Skład kapeli:
Bryniak Sławomir, Bryniak Sylwester, Ciastoń Sławomir, Kosmydel Zenon, Matusik Bogdan, Nowak Agnieszka, Nowak Albert, Najduch Paweł, Poradowska Marta, Stec Michał.

 

 

Historia zespołu

 

Regionalny Zespół „Sądeczanie” został założony w 1963 roku przez wybitnego znawcę folkloru Lachów sądeckich, choreografa i „przyjaciela wszystkich ludzi”, panią Lidię Michalikową, przy pomocy ówczesnego dyrektora Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu Leona Barbackiego i instruktora tej placówki Tadeusza Moskala.Pełne ekspresji i barwne programy „Sądeczan” przyciągały zawsze liczną widownię tak w kraju, jak i za granicą, a tych wyjazdów Zespół ma na swoim koncie sporo. Bułgaria, Niemcy, Rumunia, Węgry, Włochy, Francja, Hiszpania, Jugosławia, Czechy, Słowacja, Łotwa, Szwajcaria, Grecja, Dania, Albania, Czarnogóra – to kraje, gdzie „Sądeczanie” wielokrotnie gościli, zawsze wzbudzając zainteresowanie fachowców i zachwyt publiczności oraz zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach, m.in.: I miejsce w Apiro – 1983 r.,  Termoli – 1985 r., Castrovillari – 1993 r., San Pietro – 2002 r., Mosciano – 2005 r. – Włochy, I miejsce i „Bursztynowe Serce” w  Kaliningradzie – 1996 r. – Rosja,  I miejsce na X Chamoniadzie w Chamonix – 1996 r. – Francja , I miejsce w mieście Szekszard – 2002 r. – Węgry, „Baltica” na  Łotwie – 2003 r., I miejsce – „CIME 2007” w Evolene – Szwajcaria.

W kraju „Sądeczanie” zdobywali takie laury jak: „Złote Skrzydło Ikara na Jarmarku Folklorystycznym w Mielcu, „Brązowa, Srebrna i Złota Ciupaga” na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, „Złote Serce Żywieckie” i „Srebrne Serce Żywieckie” na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, „Podkóweczka” podczas Karpackiej Biesiady Ludowej w Nowym Sączu, wyróżnienie na festiwalu w Stalowej Woli w 2001 r., „Łowicki Pasiak” w Łowiczu, I miejsce na festiwalu „Interfolk” w Kołobrzegu, I miejsce na festiwalu „Tęcza Polska” w Polanicy Zdroju w 2007r., oraz Grand Prix na w/w festiwalu w latach 2007, 2009, 2011, 2014, I miejsce na festiwalu „GODEL 2007″ w  Puławach, I miesjce na Festiwalu Zespołów Artystycznie Opracowanych w Szydłowcu w r. 2011, Grand Prix na „Festiwalu o Kujawski Wianek” we Włocławku 2016r. ,Sądeczanie” chętnie znaczą swój udział w imprezach charytatywnych, takich jak: ”Sądeczan Dar Serca”, ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, biorą również udział w widowiskach plenerowych z okazji Imienin Miasta Nowego Sącza, czy też spotkaniach wigilijnych na nowosądeckim Rynku. Od 2001 roku Zespół na stałe wpisał się w program Targów Sztuki Ludowej „CEPELIADA” w Krakowie.

Piękna idea krzewienia kultury i obyczajów ludowych złączyła i zaangażowała wspaniałych ludzi: tancerzy, muzyków, etnografów i  choreografów, niejednokrotnie przekazujących tradycje rodzinne następnym pokoleniom.
Nie sposób wymienić wszystkich, ale też nie można pominąć choreografów Zespołu: Lidii Michalikowej, Anatola Kocyłowskiego, Zofii Patyk-Pelc, Krzysztofa Rusiniaka, Anny Tokarz-Wink, Michaliny Wojtas, Marii Stach, Jolanty Kalety, Aleksandry Jurek-Szewczyk, Krystyny Popieli. Z konsultantów muzycznych wymienić należy: Józefa Makowicza, Rudolfa Józefowskiego, Henryka Grodzkiego, Jana Zygmunta, Krzysztofa Biela, Sławomira Bryniaka czy Bogdana Matusika. Sprawy organizacyjne i administracyjne spoczywały w rękach Tadeusza Moskala, Macieja Ropka i Marty Jakubowskiej. Obecnie kierownikiem zespołu jest Irena Pabisz.
W ciągu 54 lat przez Zespół przewinęło się ponad 400 tancerzy. ,,Sądeczanie” dali ponad 1 500 koncertów dla ponad 3 mln widzów.
Zespół posiada certyfikat nadany przez polską sekcję CIOFF do reprezentowania Polski poza granicami kraju, na festiwalach krajowych i zagranicznych.

W 2008 roku na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta przyznała Zespołowi Tarczę Herbową – Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza, w tym samym roku zespół otrzymał również Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis przyznawany przez Ministra Kultury. W 2013 roku Sądeczanie zostali uhonorowani medalem POLONIA MINOR – nagroda Województwa Małopolskiego.

Od 2003 roku Zespół działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

Galeria zdjęć