Page thumbnail

Studio wokalne BEL CORDA


Studio wokalne Bel Corda powstało w 2016 roku. Celami indywidualnych zajeć, w których uczestniczą dzieci i młodzież są między innymi kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie wrażliwości intonacyjnej, a także poznawanie podstaw właściwej emisji głosu na bazie konkretnych piosenek oraz doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się głosem. Ponadto w trakcie zajęć wyrabiano umiejętność prawidłowego oddychania, kształtowano prawidłową dykcję, poprawne i wyraźne artykułowanie, rozwijano umiejętności interpretacji głosowej tekstów, opracowywano wybrane utwory z repertuaru piosenki dziecięcej i młodzieżowej w zależności od potrzeb i możliwości wykonawczych uczestników zajęć jak również wyrabiano umiejętności artystycznego wykonywania piosenek oraz twórczego podejścia do interpretacji utworu. Dzieci oraz młodzież w trakcie zajęć mają możliwość poznawania technicznych aspektów występu estradowego-praca z mikrofonem, odsłuchami, licznych prezentacji dokonań artystycznych oraz dokonywania nagrań swoich dokonań w studio działającym przy placówce. W trakcie pierwszego roku działalności wielu podopiecznych studia wokalnego zdobyło laury na festiwalach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Instruktor – Natalia Zabrzeska

Galeria zdjęć