Page thumbnail

Sądecki Chór Gospel


Jesteśmy katolickim chórem gospel, który łączy zamiłowanie do śpiewu i pragnienie, by wielbić Boga.
Pochodzimy z Kościółka Kolejowego oo. Jezuitów w Nowym Sączu, gdzie “wszystko się zaczęło”.

Chór liczy obecnie ok. 15 osób

Instruktor – Sylwia Tomaszewska – Siedlarz

„Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem!” Ps 68:5

Galeria zdjęć