Page thumbnail

Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Tralalinki”


Zespół działa w Miejskim Ośrodku Kultury od 2004 roku. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Celem pracy zespołu jest szeroko rozumiany rozwój motoryczny i muzyczny. Program zajęć zawiera naukę podstawowych kroków i elementów prostych układów tanecznych do muzyki oraz do piosenki. Tralalinki uczą się również prawidłowej postawy, oddechu i interpretacji śpiewanych piosenek, a także wyklaskują zróżnicowane motywy rytmiczne, co pozwala na płynne przejście do innych zespołów działających w MOK. Zespół wzbogaca swym udziałem imprezy lokalne organizowane przez MOK oraz uczestniczą w przeglądach zespołów wokalno-tanecznych w naszym regionie.

Instruktor – Natalia Górowska-Kowalik

Galeria zdjęć