Pali się fajka nocy…

Cykliczne spotkania z poezją, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, z udziałem aktorów Sceny Poetyckiej Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego. Wieczory artystyczne odbywają się najczęściej na nowosądeckich Plantach – pod pomnikiem Adama Mickiewicza.