Page thumbnail

Małopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” – eliminacje rejonowe


Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu jest największą – na terenie Małopolski – doroczną imprezą będącą prezentacją i przeglądem dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej i ośrodkach kultury. Festiwal przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to organizowane od marca do maja w całym województwie małopolskim eliminacje powiatowe. Najlepsze grupy eliminacji (jest ich około 20 – 30) znajdują swoje miejsce w finale Festiwalu. Drugi etap – FINAŁ, odbywa się w czerwcu w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Dodatkowo w finale biorą udział laureaci Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie. Głównym założeniem finałowego spotkania jest przegląd, spotkanie teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będące formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych. W przerwie pomiędzy spektaklami dzieci uczestniczą w organizowanej specjalnie dla nich żywiołowej zabawie w teatr – inicjowanej przez zawodowych aktorów.

Galeria zdjęć