Harmonogram zajęć zespołów i kół zainteresowań


Poniedziałek

15.00-18.00
Studio Wokalne „BEL CORDA”
sala kameralna
16.00–18.00
Grupa Teatralna „CUDOKI – SZUROKI”
sala widowiskowa/8A
16.00–19.00
Zajęcia plastyczne MOK/p. S.Szarek
pracownia plastyczna 8C
17.15–19.15
Zespół Tańca Nowoczesnego „KATHARSIS”
sala prób 3C i scena / hol
18.00–21.00
Teatr Robotniczy / Teatr NSA
sala prób 8A/scena
18.00–21.00
Sądecka Orkiestra Symfoniczna
sala prób 3C

Wtorek

09.00-12.30
Klub Esperanto /konwersacje/
sala prób 8A/sala plastyczna
16.00–18.00
Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „TRALALINKI”
sala widowiskowa
16.00–19.00
Zajęcia plastyczne MOK/p. S.Szarek
sala plastyczna 8C
16.00-19.00
Zespół Tańca Nowoczesnego „JUMP STEP CREW”
sala 3C
17.00–18.30
Grupa Wokalna „Young Voice”
sala kameralna
18.00–20.30
Zespół Regionalny „SĄDECZANIE”
sala widowiskowa
19.00–21.30
Chór Gospel
sala prób 3C

Środa

15.00-18.00
Studio Wokalne „BEL CORDA”
sala kameralna
16.00-18.00
Grupa Artystyczna „MOCNI”
sala widowiskowa
16.00-20.00
Studio Tańca Artystycznego „Etiuda”-zajęcia baletowe
sala prób 3
17.00–18.30
Warsztaty plastyczne MOK/p. Mira Wąchała
sala plastyczna 8C
18.00-20.00
Sądecka Orkiestra Symfoniczna
sala kameralna/scena (okazjonalnie)
18.00-21.00
Teatr Robotniczy/Teatr NSA
sala prób 8A/sala widowiskowa

Czwartek

9.00–11.00
Klub Esperanto – Uniwersytet III Wieku
sala prób 8A
15.00-16.30
Zespół Tańca Nowoczesnego „TĘCZA”
sala prób 3C
16.15-17.45
Warsztaty plastyczne MOK/p. Mira Wąchała
sala plastyczna 8C
16:00-18:00
Grupa Teatralna „CUDOKI-SZUROKI”
sala widowiskowa
16.30–18.00
Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „TRALALINKI”
sala prób 3C
17.00–18.30
Grupa wokalna „Young Voice”
sala kameralna
18.00-20.00
Teatr Robotniczy / Teatr NSA
sala prób 8A/sala widowiskowa

Piątek

15.00–17.00
Zespół Tańca Nowoczesnego „TĘCZA”
sala prób 3C
17.00-19.00
Zespół Tańca Nowoczesnego „KATHARSIS”
sala prób 3C
17.30-19.30
Scena M (ostatnie piątki miesiąca)
sala kameralna/sala 8A
18.00-20.30
Zespół Regionalny „SĄDECZANIE”
sala widowiskowa
18.00-20.00
Sądecka Grupa Fotograficzna
sala konferencyjna (ostatnie piątki miesiąca)

Sobota

8.00-12.00
Studio Tańca Artystycznego „Etiuda” – zajęcia baletowe
sala prób 3C
9.00-12.00
Sądecka Orkiestra Młodzieżowa
sala widowiskowa