photo

„Miłość mi wszystko wyjaśniła”

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu ks. dr Jerzy Jurkiewicz zapraszają na 260. Koncert u Prezydenta pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Koncert on-line rozpocznie się 18 maja br. o godzinie 21:30. Transmitowany będzie z nowosądeckiej bazyliki pw. św. Małgorzaty.

Wykonawcy:
Joanna Albrzykowska- Clifford (śpiew)
Marcin Sarna (akompaniament)

Partnerzy medialni: RDN Nowy Sącz, RTK