photo

Protokół z eliminacji w 65. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Protokół z eliminacji w 65. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Zakończyły się eliminacje w 65. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczestników z powiatu nowosądeckiego, grodzkiego, które odbywały się w dniu 03.03.2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.
Poniżej publikujemy treść protokołu z posiedzenia jury konkursu.

Protokół
z posiedzenia Jury eliminacji powiatu grodzkiego Nowy Sącz, 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się dnia 3 marca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.

Jury w składzie: Janusz Michalik – przewodniczący, Monika Ślepiak , Józef Bartusiak, po wysłuchaniu i obejrzeniu 16 prezentacji konkursowych- w tym 12 w turnieju recytatorskim, 3 w turnieju poezji śpiewanej,1 w turnieju jednego aktora -postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

w Turnieju recytatorskim:
w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
I miejsce: PATRYCJA OLEKSYK – – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
II miejsce : ZUZANNA KRAKOWSKA – I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
III miejsce : EMILIA KOWALSKA – I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
Osoby te zostały zakwalifikowane do eliminacji rejonowych 65 OKR
Wyróżnienia /bez kwalifikacji/
MARTYNA POLAŃSKA – Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
KAROLINA KIEŁBASA – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
ANNA OBRZUT – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

w Turnieju Poezji Śpiewanej:

I miejsce – ŁUCJA JASIURKOWSKA – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

II miejsce FILIP GIBAS – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Długosza w Nowym Sączu
III miejsce- JOLANTA MRÓWKA z Nowego Sącza

Osoby te zostały zakwalifikowane do eliminacji rejonowych 65 OKR

w Turnieju Teatrów Jednego Aktora:
I miejsce /wraz z kwalifikacją eliminacji rejonowych 65 OKR/ – JOLANTA MRÓWKA z Nowego Sącza

w kategorii „Wywiedzione ze słowa”:
nagród i wyróżnień nie przyznano

Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki , a nagrodzeni i wyróżnieni – książki ufundowane przez organizatora eliminacji – Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Jury:
Janusz Michalik – przewodniczący, Monika Ślepiak , Józef Bartusiak

Nowy Sącz, dnia 3 marca 2020 r.