photo

wyniki XXI Nowosądeckiego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych

Znamy już wyniki XXI Nowosądeckiego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych.
Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!

Protokół
z posiedzenia Komisji Artystycznej
XXI Nowosądeckiego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych, który odbył się w dniu 13 stycznia 2020r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

Komisja w składzie :
Urszula Baziak – kierownik działu muzyki i tańca w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
Józef Bartusiak – instruktor ds. muzyki w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu,
Janusz Michalik – kierownik artystyczny MOK, reżyser i aktor Teatru Robotniczego w Nowym Sączu,
po obejrzeniu 8 prezentacji o tematyce bożonarodzeniowej, postanowiła przyznać następujące nagrody finansowe:

I Nagroda w wysokości 500 zł – Zespół Teatralny „Przedszkolaki-Mickiewiczaki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu za przedstawienie pt. „Jasełka od serca do ucha”,

II Nagroda w wysokości 300 zł – Teatrzyk NASZA SCENA ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu za przedstawienie pt. „Nadejdzie dzień”,

III Nagroda w wysokości 200 zł – Zespół Teatralny LIPNICOKI z Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Lipnicy Wielkiej za „Jasełka – święta u Anny i Jakuba”.

Wszystkie zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodycze, a laureaci nagrody ufundowane przez Organizatorów: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
Dyrekcji i pracownikom MOK składamy podziękowania za profesjonalna organizację imprezy oraz stworzenie wokół niej miłego bożonarodzeniowego klimatu.

Nowy Sącz, dnia 13 stycznia 2020 r.