photo

Bezpieczne wakacje w MOK – „Wszystkie kolory lata”

Bezpieczne wakacje w MOK
W tegorocznych zajęciach plastycznych ze Stanisławem Szarkiem dzieci i młodzież pracują nad tematem „Wszystkie kolory lata”. W ramach tych zajęć wykonują prace, które poprzez ciekawość tematu mają maksymalnie pobudzić ich wyobraźnię. Technikę wykonania wybierają sami uczestnicy. Jak mówi p. Szarek: „Im temat trudniejszy tym chętniej rysują, co napawa dużym optymizmem”.