photo

Protokół z eliminacji w 64. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Zakończyły się eliminacje w 64. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczestników z powiatu nowosądeckiego, grodzkiego, które odbywały się w dniu 14.03.2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.
Poniżej publikujemy treść protokołu z posiedzenia jury konkursu.
Zdjęcia: Joanna Roman

Protokół

z posiedzenia Jury eliminacji powiatu grodzkiego Nowy Sącz

  1. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

które odbyły się w dniu 14 marca 2019 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu

 

Jury w składzie: Jacek Milczanowski – przewodniczący, Dorota Kaczmarczyk i Ewa Korwin,

po wysłuchaniu i obejrzeniu 18 prezentacji konkursowych, w tym: 13 w kategorii recytacji, 1 w kategorii „wywiedzione ze słowa” i 4 w turnieju Teatrów Jednego Aktora, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w TURNIEJU RECYTATORSKIM:

I NAGRODA –  Jolanta Mrówka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu,

II NAGRODA – Patrycja Oleksyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu,

trzy równorzędne III NAGRODY –

Karolina Konicka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu ,

Zuzanna Krakowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu

i Daniel Oleksy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Surma z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżniona otrzymują kwalifikacje do eliminacji rejonowych konkursu.

w TURNIEJU WYWIEDZIONE ZE SŁOWA :
NAGRODA – Kinga Michalik z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu  (z kwalifikacją do eliminacji rejonowych konkursu)
w TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA :
dwie równorzędne I NAGRODY ( z kwalifikacją do eliminacji rejonowych konkursu) –  Kinga Król z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za spektakl pt. „Jasiek”  i Mateusz Kiełbasa z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu za spektakl pt. „Wspomnienia Bolesława Śmiałego”.

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni – książki ufundowane przez organizatora eliminacji – Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.