photo

VI Konfrontacje Artystycznych Talentów SKAT i 34. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK

V Sądeckie Konfrontacje Artystycznych Talentów – SKAT
Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń na Festiwal.

Sądeckie Konfrontacje są konkursowym przeglądem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz uczestników zajęć w ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury.
Wiek wykonawców nie może przekroczyć 19 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej karcie w ostatecznym terminie do
23 kwietnia 2019 r. na adres : Miejski Ośrodek Kultury, Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz

VI Konfrontacje Artystycznych Talentów – regulamin

VI Konfrontacje Artystycznych Talentów karta uczestnika

BAJDUREK – 33. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży 
Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń na Festiwal.

Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych.

Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia
w terminie do: 23 kwietnia 2019 r. i przesłanie jej pod adres organizatorów eliminacji powiatowych.

REGULAMIN_34.BAJDUREK_

KARTA ZGŁOSZENIA_34.BAJDUREK_