photo

NABÓR do ZESPOŁU REGIONALNEGO SĄDECZANIE

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
OGŁASZA NABÓR do ZESPOŁU REGIONALNEGO SĄDECZANIE

Zapraszamy do zespołu młodzież (od 16 lat) i dorosłych.
W repertuarze zespołu – tańce ludowe, narodowe i ukraińskie.
Próby odbywają się w każdy wtorek i piątek od 18:00 do 20:30 w sali widowiskowej MOK.

Zapisy do zespołu przyjmowane są do 15 lutego 2019 r.,
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu,
Al. Wolności 23, pok. 14, tel. (18) 443 89 59 wew. 23