photo

Jubileusz 55-lecia Zespołu Regionalnego Sądeczanie

Dwoma galowymi koncertami w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, w dniach 15 i 18 grudnia 2018 roku, działający pod patronatem tej instytucji Zespół Regionalny „Sądeczanie” świętował będzie jubileusz 55-lecia swojego istnienia.
Prezentujący już od ponad półwiecza artystycznie opracowany folklor Lachów Sądeckich, zespół zajmuje znaczące miejsce wśród wielu grup sądeckiego zagłębia folklorystycznego.
Od początku swojej działalności kultywuje on tradycję poprzez przygotowywanie ocalonych od zapomnienia dawnych obyczajów i obrazków z życia codziennego. Sięga też do folkloru innych grup etnograficznych i prezentuje wybrane polskie tańce narodowe a także innych krajów.
Będąc ambasadorem naszej regionalnej kultury w czasie licznych wyjazdów zagranicznych, swoją artystyczną wartość dokumentował wieloma laurami, zdobytymi na międzynarodowych folklorystycznych festiwalach. (m.in. w Bułgarii, Niemczech, Rumunii, byłym ZSRR, na Węgrzech, we Włoszech, Francji, Hiszpanii, byłej Jugosławii, Czechach, Słowacji, Łotwie, Szwajcarii, Turcji i Danii). Udział w festiwalach i przeglądach krajowych wieńczony był również znaczącymi nagrodami (m. in. wszystkimi kolorami Ciupag w Zakopanem).
Zespół „Sądeczanie” jest członkiem Polskiej Sekcji CIOFF, posiadając nadany przez tę organizację certyfikat do reprezentowania Polski na festiwalach zagranicznych. Za zasługi w upowszechnianiu kultury polskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył zespół Brązowym Medalem GLORIA ARTIS. Zespół otrzymał również Tarczę Herbową Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Więcej na temat historii Zespołu:
http://mok.nowysacz.pl/zespoly/zespol-regionalny-sadeczanie/