photo

Gałązka rozmarynu

Serdecznie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu na spektakl pt. „Gałązka rozmarynu” Zygmunta Nowakowskiego w wykonaniu Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego z Nowego Sącza.

„Gałązka rozmarynu” jest popularno-historycznym widowiskiem o formowaniu i pierwszych wojennych doświadczeniach Legionów Polskich. Autorem sztuki był Zygmunt Nowakowski (1891 – 1963) – aktor, reżyser, dyrektor krakowskiego Teatru im. J. Słowackiego, krytyk teatralny, dramaturg, powieściopisarz, wreszcie znakomity felietonista, w młodości także związany z Legionami.
Jest początek sierpnia 1914 r. W krakowskich Oleandrach formuje się pierwsza kompania kadrowa. Przybywają ochotnicy ze wszystkich stron podzielonego zaborem kraju. Różni ich wiele, łączy wiara w sens walki o niepodległą i sprawiedliwą Polskę oraz gotowość do największych poświęceń. Sztuka Nowakowskiego ukazuje genezę i narastanie dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem wszelkich różnic politycznych, obyczajowych, społecznych a nawet językowych. „Gałązka” służy również budowaniu mitu, legendy marszałka
Piłsudskiego, chociaż sam Naczelnik nie bierze bezpośredniego udziału w akcji dramatu.
„Gałązka rozmarynu” jest 357. premierą Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego, przygotowaną na jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bilety w cenie 25 zł

Rezerwacja i sprzedaż biletów
w sekretariacie MOK, Al. Wolności 23,
od poniedziałku do piątku w godz 8.00 – 16.00
tel. 18 443 89 59