photo

17 września, spektakl: "I taki los…"

Miejski Ośrodek Kultury oraz Scena Poetycka Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego zapraszają na spektakl pt. „I taki los…”, który zainaugurował we wrześniu ubiegłego roku obchody 95-lecia tej wielce zasłużonej dla kultury sądeckiej teatralnej sceny.
Poemat dygresyjny „Kwiaty polskie”, na podstawie którego powstał spektakl, Julian Tuwim pisał od 1940 do 1953 r. Zalicza się go do gatunku romantycznego. Poemat pokazuje tęsknotę autora do beztroskich lat dzieciństwa. Tuwim wspomina m. in. rodzinną Łódź. Wydarzenia i zagadnienia opisane w utworze umiejscawia w czasie dwudziestolecia międzywojennego.
Przedstawienie stanowi syntezę wątków osobistych, rodzinnych autora, ale także nawiązuje do społeczno-politycznego i obyczajowego tła tamtych czasów.
Na scenie, jak w kalejdoskopie, przewijają się postaci – realne i nierzeczywiste, będące metaforą wewnętrznych przeżyć artysty-poety, który przed słuchaczami i widzami realizuje swoistego rodzaju „wieczór autorski”…

Autorką adaptacji tekstu „Kwiatów polskich” na potrzeby spektaklu i jego reżyserem jest Monika Ślepiak; na scenie zobaczymy i usłyszymy: Dorotę Kaczmarczyk, Magdalenę Kurnytę, Iwonę Znamirowską, Kamila Jakubowskiego, Janusza Michalika i Grzegorza Raconia.

17 X 2018 o godz. 9:00 i 10:30
Rezerwacja i sprzedaż biletów w cenie 5 zł
w  MOK, Al. Wolności 23,
od poniedziałku do piątku w godz 8.00 – 16.00
tel. 18 443 89 59 wewn. 27